Roletni.com.mk - Ролетни, венецијанер, вариолајт, комарници

Што имате поставено на вашите прозорци?

Што имате поставено на вашите прозорци?
Ролетни
214  56.8%
Венецијанер
113  30%
Комарници
29  7.7%
Вариолајт
21  5.6%

Број на гласачи  :  377
Прв глас  :  Четврток, 01 Октомври 2009 15:18
Последен глас  :  Петок, 17 Јануари 2020 03:15
variolajt_01.jpg