Roletni.com.mk - Ролетни, венецијанер, вариолајт, комарници

Што имате поставено на вашите прозорци?

Што имате поставено на вашите прозорци?
Ролетни
226  55%
Венецијанер
125  30.4%
Комарници
38  9.2%
Вариолајт
22  5.4%

Број на гласачи  :  411
Прв глас  :  Четврток, 01 Октомври 2009 15:18
Последен глас  :  Петок, 19 Април 2019 11:43
drven_venecijaner.jpg