Венецијанер

Печати

 

Венецијанерот претставува многу поволно финансиско решение за заштита од сонце и непожелни погледи и имаат широка примена во опремувањето на станбените и деловни простории.

Венецијанерот се монтира на самата рамка на прозорецот од неговата внатрешна страна.

Тие можат да бидат изработени од алуминиум, пвц или дрво.