Дрвени ролетни

Дрвените ролетни се одлика на некои поодминати времиња и тие поради нивната гломазност, тежина и потреба за константно одржување повеќе не се употребуваат.