Метални ролетни

Металните ролетни се употребуваат и изработуваат само за поголеми отвори (гаражни врати, магацини и слично). Тие се добар избор поради тоа штоа се поевтини од  сличните на нив алуминиумски ролетни. За овие ролетни поради голема тежина неопходно е поставување на електричен систем за подигање и спуштање.